TEÑIDORES AUTOMÁTICOS PARA BACTERIOLOGÍA

TEÑIDOR AUTOMÁTICO MYR SS-30
TEÑIDOR AUTOMÁTICO PolyStainer
TEÑIDOR POR AEROSPRAY® PARA GRAM
TEÑIDOR POR AEROSPRAY® PARA TB Serie 2